Elev/föräldrainfo

Måndagen den 4 mars är det studiedag och de elever som inte är på APL är lediga.
Elever som gör APL går till sin praktikplats som vanligt