Nationella prov

Nationella prov 2019/2020

De nationella proven under vårterminen 2020 är inställda på grund av Covid-19/Corona.

källa: www.skolverket.se