Nationella prov

Nationella prov 2018/2019

Engelska 5:
Delprov A – genomförs från vecka 12 under lektionstid
Delprov C – torsdag 2 maj
Delprov B – onsdag 8 maj

Engelska 6:
Delprov A – genomförs från vecka 12 under lektionstid
Delprov C – fredag 3 maj
Delprov B – fredag 10 maj

Svenska 1:
Delprov A – genomförs före delprov B och C under ordinarie lektionstid
Delprov B – tisdag 2 april
Delprov C – torsdag 4 april

Svenska 2:
Inga nationella prov under läsåret

Matematik 1a, 1b, 1c:
Delprov A – icke tidsbundet prov
Delprov B,C,D – onsdag 22 maj

Matematik 2, 3, 4:
Inga nationella prov under läsåret