Information om egna djur på skolan

Det finns möjligheter att ta med egna djur till skolan, med vissa undantag.
Ansökan om detta görs på plats när läsåret börjar. Inga djur är med på skolan de första veckorna.

Vi förbehåller oss rätten att neka pga platsbrist eller andra orsaker.

För häst eller övriga djur se menyn till vänster.