Ta med häst

Vill Du med din häst kontaktar du stallpersonalen, Sandra eller Jill för mer information

Kostnaden är 2800 kr/månad för boxplats, lösdrift 2000 kr/månad.
I priset ingår grovfoder, strö, hagar och tillgång till ridhus.

Priserna gäller läsåret 2019-2020