Ta med häst

Vill Du med din häst kontaktar du stallpersonalen, Sandra eller Jill för mer information

Kostnaden är 2400 kr/månad. Då ingår boxplats,  strö, hagar och tillgång av ridhus.