Djurskötare lantbruk

Vill Du arbeta med lantbruksdjur?

På djurskötarinriktningen får du en bred utbildning om lantbruksdjur av många olika slag. Du lär dig om skötsel, utfodring, hälsa samt en massa praktiska saker om byggnader, stallrutiner, journalföring mm.

På skolan finns stallar med olika djurslag som du får arbeta med. En mjölkningsrobot har just installerats. Du kommer ut på olika gårdar under din APL där du kan fördjupa dig i de djurslag du har speciellt intresse för.

Beroende på hur du väljer kurser kan du skaffa behörighet så att du senare kan arbeta som djurskötare, lantbrukare, lantmästare, agronom, veterinär, zoolog, biolog mm.

Läs mer i vårt programblad med kursutbud.