Praktik

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en del av utbildningen.

APL-tiden uppgår till minst 15 veckor under de tre åren

Du som studerar till djurskötare kan göra din praktik på gårdar med olika lantbruksdjur, t.ex. hos mjölk- kött-, svin- och fårproducenter. Du kan ha praktikplats hos oss på Hushållningssällskapet på Rådde. Där kan Du jobba med vår försökspersonal. Du kan följa med avbytare, husdjurstekniker eller en veterinär. Du kan även arbeta med djuren på Rådde.

Praktiska övningar på Strömma

Det finns flera djurstallar på Strömma. Nyligen installerades den senaste modellen av DeLavals mjölkningsrobot. Den är placerad vid mjölkgropen där man kan följa arbetet och lära sig hur man dra nytta av alla data. På andra sidan finns en ”fiskbenssexa” där man lär sig mjölkning i grop. Vi har ett ganska nytt fårstall med ca 100 tackor. Du får arbeta med utfodring, skötsel, ta hand om nyfödda och mycket annat.

Utlandspraktik
Missa inte möjligheten att göra några veckor av Din APL utomlands