Maskinförare lantbruk

Är Du maskinintresserad?

På maskininriktningen får du en bred utbildning om maskiner av många olika slag. Du lär dig om maskiners funktion och olika användningsområden och en massa praktiska saker som körning, underhåll, reparation mm. Genom leasingavtal med olika maskinfirmor förnyas maskinparken så vi ständigt har senaste teknik. Du kan ta vissa certifikat så Du kan ta specialuppdrag t ex genom maskinringen.

På skolan finns hallar och verkstäder där du svetsar och reparerar. På skoljordbruket deltar du i verksamheten i allt från vårbruk till skörd och höstplöjning. Du kommer ut på olika gårdar under din APL där du kan fördjupa dig inom maskinområdet.

Beroende på hur du väljer kurser kan du skaffa behörighet så att du senare kan arbeta som maskinförare, lantbrukare, lantmästare, agronom mm.

Läs mer i vårt programblad med kursutbud.