Hjälp för dig som ska söka!

Hjälp för dig som ska söka!

Tänk på att Strömma Naturbrukscentrum ligger i Marks kommun
  • Välj skola utanför intagningsområdet om du inte bor i Sjuhärad
  • Välj Marks kommun
  • Du måste även välja naturbruksprogrammet
  • Beroende på var du bor kanske det enbart går att välja inriktning (lantbruk, hästhållning eller djur). I så fall väljer du profil när du kommer till oss i augusti.