Lantbruksdjur

Programkod
NBLAN

Lantbruksdjur

Vill du arbeta med lantbruksdjur? I profilen lantbruksdjur får du en omfattande utbildning om lantbrukets olika djur. Du får lära dig om djurskötsel, utfodring, djurhälsa, stallrutiner och journalföring. Utöver det läser du en bred lantbruksutbildning som innefattar bland annat växtodling och byggnadsunderhåll. 

På skolan finns stallar med olika djurslag som du arbetar med i undervisningen. Under din APL (praktik) kommer du ut på olika gårdar där du kan fördjupa dig i de djurslag som du har ett speciellt intresse för. 

Beroende på hur du väljer kurser kan du efter avslutad utbildning arbeta som djurskötare eller lantbrukare, som anställd eller egen. Du har en bra grund för att läsa vidare till exempelvis lantmästare, veterinär eller agronom.

Goda möjligheter att få jobb

Det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i näringen och därmed goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som djurskötare. Vårt breda kontaktnät i näringen ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när du söker arbete.

Eget företagande

Utbildningen läggar en god grund även för eget företagande. Du går kurs i entreprenörskap och genomför UF (Ungt Företagande). Du kan skaffa F-skatt och utföra tjänster åt andra. Du kanske med tiden blir lantbrukare eller startar annat företag.

Studera vidare

Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser som du behöver för vidare studier inom individuellt val t ex svenska och engelska. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom näringen men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL är en del av utbildningen och APL-tiden uppgår till minst 15 veckor under de tre åren.

Du som studerar till djurskötare på profilen Lantbruksdjur kan göra din praktik på gårdar med olika lantbruksdjur, t.ex. hos mjölk- kött-, svin- och fårproducenter. Du kan ha praktikplats hos oss på Hushållningssällskapet på Rådde gård. Där kan du jobba med vår försökspersonal. Du kan följa med avbytare, husdjurstekniker eller en veterinär. Du kan även arbeta med djuren på Rådde gård.

Praktiska övningar på Strömma

Det finns flera djurstallar på Strömma. Nyligen installerades den senaste modellen av DeLavals mjölkningsrobot. Den är placerad vid mjölkgropen där man kan följa arbetet och lära sig hur man dra nytta av alla data. På andra sidan finns en ”fiskbenssexa” där man lär sig mjölkning i grop. Vi har ett ganska nytt fårstall med ca 100 tackor. Du får arbeta med utfodring, skötsel, ta hand om nyfödda och mycket annat.

Utlandspraktik

Missa inte möjligheten att göra några veckor av din APL utomlands.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma kurser 900
svenska 1100
engelska 5100
matematik 1a100
idrott och hälsa 1100
historia 1a150
naturkunskap 1a150
samhällskunskap 1a150
religionskunskap 150
svenska 2 – valbar100
svenska 3 – valbar100
engelska 6 -valbar100
Programgemensamma kurser 400
biologi 1100
entreprenörskap100
naturbruk200
Inriktningskurser Lantbruk 700
marken och växternas biologi100
djuren i naturbruket100
fordon och redskap100
lantbruksdjur 1100
lantbruksmaskiner 1100
byggnadsunderhåll 100
växtodling 1100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val – du väljer om du vill läsa 200
2300