Frågor & svar

Ja det ingår men du väljer om du vill läsa de kurserna som krävs. Du kan även välja till kurser som ger naturvetenskaplig kompetens

Ja. Det är lätt oavsett vilken inriktning och profil man läser. Personalbehovet är stort inom de gröna näringarna. Även behovet av personer som läser vidare inom högre studier.

Det varierar lite beroende på hur man väljer. Alla elever som börjar sin utbildning från och med hösten 2023 får högskolebehörighet. Dock kan du välja bort svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Alla elever läser svenska 1, engelska 5 och matematik 1 samt några andra kurser som ingår i alla gymnasieutbildningar. Kurser i individuellt val kan du välja om du vill läsa eller inte. Vi försöker göra ett schema som är varierande och att de flesta dagar innehåller någon kurs som inte ges i ett klassiskt klassrum.

Ja, det finns.  Elevhälsoteamet består av rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Även skolpsykolog och skolläkare finns vid behov.

Ja. Man söker inackorderingsbidrag via CSN. Bidraget täcker största delen av kostnaden för logi i dubbelrum. Inget bidrag för kost.

Möjligheten att ha med egen häst eller hund finns. Om man vill ha en hund med krävs att hunden är minst ett år och klarar att vistas i hundgård samt att eleven klarar att ta ansvar och sköta den. OBS! Antalet stallplatser och hundrum är begränsade. Kösystem om det blir för många.

Ja, måndag – torsdag kväll och natt är bemannade med personal. Nästan varje kväll finns det en eller två fritidsaktiviteter att välja mellan.

Nej. Elevhemmet är öppet måndag till fredag.