Frågor & svar

Ja. Du kan även läsa in för naturvetenskaplig kompetens och då ligger 450 p på utökade studier.

Ja. Det är lätt oavsett vilken inriktning och profil man läser. Personalbehovet är stort inom de gröna näringarna. Även behovet av personer som läser vidare inom högre studier.

Det varierar lite beroende på om man läser mot högskoleförberedande/NV eller mot en ren yrkesexamen. Alla måste läsa lite svenska, engelska och matematik samt några andra ämnen som alla gymnasieutbildningar måste ge. Vi försöker göra ett schema som är varierande och att de flesta dagar innehåller någon kurs som inte ges i ett klassiskt klassrum.

Ja, det finns. Rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska.

Ja. Man söker inackorderingsbidrag via CSN. Bidraget täcker största delen av kostnaden för logi i dubbelrum. Inget bidrag för kost.

Möjligheten att ha med egen häst eller hund finns. Om man vill ha en hund med krävs att hunden är minst ett år och klarar att vistas i hundgård samt att eleven klarar att ta ansvar och sköta den. OBS! Antalet stallplatser och hundrum är begränsade. Kösystem om det blir för många.

Ja, måndag – torsdag kväll och natt är bemannade med personal. Nästan varje kväll finns det en eller två fritidsaktiviteter att välja mellan.

Nej. Internatet är öppet måndag till fredag.