Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vi har nyinvesterat i vår mjölkproduktion med företagsstödstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.