Naturvetenskap i kombination med naturbruk

Vill du skaffa dig dubbel kompetens dvs praktiska färdigheter inom naturbruk och samtidigt behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola?

Många naturbrukselever har nu gått igenom akademiska studier och arbetar som veterinär, agronom mm mm. De säger att de hade stor nytta av sina naturbrukskunskaper på universitetet. De som undervisar på Lantbruksuniversitetet säger att dessa elever för in kloka synpunkter i undervisningen där. De som anställer säger att de med sk dubbel kompetens snabbare kommer in i jobbet som t ex lärare , rådgivare, säljare.

Om Du väljer detta spår ökar alltså din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det som krävs av dig är att du lägger ner lite extra tid. Du ska läsa in fler poäng under de tre åren än dina kamrater. Många har gjort det, så det är fullt möjligt. Om Du vill kan Du välja att begränsa till några av NV-kurserna. Det finns ju olika behörighetsnivåer.

Läs mer om de olika fördjupningarna på de olika inriktningarna. Där hittar Du även ansökningskoden.