Programkod
NBDJR

Djur special

Har du ett stort djurintresse? I profilen Djur special får du goda grundkunskaper om en mängd olika djurslag. I profilen Djur special får du kunskaper om sällskapsdjur, hundar, hästar och lantbruksdjur. Du lär dig om skötsel, utfodring, hälsa och djurens beteende. Utöver det läser du en bred djurvårdsutbildning som innefattar bland annat djursjukvård och har möjlighet att ta D9-examen (vilket är en kurs i läkemedelshantering och som ger titeln Djurvårdare på utökad nivå 2. Det ger goda möjligheter att direkt få jobb på djurklinik eller djursjukhus). 

På skolan finns stallar med olika djurslag som du arbetar med i undervisningen. Under din APL (praktik) kommer du ut på olika gårdar där du kan fördjupa dig i de djurslag som du har ett speciellt intresse för. 

Beroende på hur du väljer kurser kan du efter avslutad utbildning arbeta i hundföretag, zooaffär eller på djurklinik. Du har en bra grund för att läsa vidare till zoolog, veterinär, lantmästare eller agronom. 

Skillnaden mellan profilerna Djur special och Djurvård

För många är dessa båda profiler förvirrande lika därför vill vi här förtydliga vad som skiljer dem åt.

  • I Djurvård är största fokus på sällskapsdjur så som hund, katt, fågel, kanin och andra mindre djur och man kommer att läsa mer fördjupningskurser.
  • Djur special är en profil som är riktad till de som har ett intresse av att läsa både om lantbrukets djur och sällskapsdjur. Man läser grundkurser om fler typer av djur men går inga fördjupningskurser.
  • Båda profilerna ger möjlighet att läsa in D9 (kurs i läkemedelshantering vilket ger en titel som ”Djurvårdare på utökad nivå 2”.

Goda möjligheter att få jobb

Det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i näringen och därmed goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som djurskötare. Vårt breda kontaktnät i näringen ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när du söker arbete.

Eget företagande

Utbildningen läggar en god grund även för eget företagande. Du går kurs i entreprenörskap och genomför UF (Ungt Företagande). Du kan skaffa F-skatt och utföra tjänster åt andra. Du kanske med tiden startar företag.

Studera vidare

Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser som du behöver för vidare studier inom individuellt val t ex svenska och engelska. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder flera exempel på högre studier inom näringen men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL är en del av utbildningen och APL-tiden uppgår till minst 15 veckor under de tre åren.

Du som studerar till djur special kan göra din praktik på företag med olika djur, t.ex. hästar, sällskapsdjur, mjölkkor, grisar, får.

Praktiska övningar på Strömma

Det finns många olika djurslag i stallarna på Strömma. Två djurhus med sällskapsdjur och exotiska djur, stallar och ridhus för rid- och körhästar, mjölkkor med en mjölkningsrobot och ett fårstall. Du får arbeta med utfodring, skötsel, ta hand om nyfödda kalvar, lamm och mycket annat.

Utlandspraktik

Missa inte möjligheten att göra några veckor av din APL utomlands.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma kurser 900
svenska 1100
engelska 5100
matematik 1a100
idrott och hälsa 1100
historia 1a150
naturkunskap 1a150
samhällskunskap 1a150
religionskunskap 150
svenska 2 – valbar100
svenska 3 – valbar100
engelska 6 -valbar100
Inriktningskurser Djurvård 500
djurens biologi100
djuren i naturbruket100
sällskapsdjur 1100
djurhållning100
djurvård- inom djurens hälso- och sjukvård100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 400
biologi 1100
entreprenörskap100
naturbruk200
Individuellt val. – du väljer om du vill läsa 200
2100