Introduktionsprogram

Om du saknar behörighet till gymnasiet kan du läsa ett introduktionsprogram hos oss. Vi har ett begränsat antal platser på programinriktat val.

Programinriktat val

När du går Programinriktat val (IMV) hos oss följer du Naturbruksprogrammets timplan och går i en klass på naturbruksprogrammet samtidigt som du läser de högstadieämnen du behöver godkänt betyg i för att bli behörig till yrkesprogram. Målet är att du blir behörig till Naturbruksprogrammet och att du då fortsätter resten av gymnasietiden med den klass du redan går i.

Du kan gå Programinriktat val på alla våra utbildningar: Maskinförare, Maskinmekaniker, Djurskötare, Djurskötare special, Hästskötare, Djurvårdare eller Hund.

För att vara behörig till IMV ska du ha godkänt betyg i svenska (eller svenska som andraspråk). Dessutom i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen. Alltså godkänt i totalt 6 ämnen, varav svenska är ett av de godkända och matte eller engelska ett av de andra. Du är också behörig om du har godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du söker till Programinriktat val (IMV) hos oss på samma sätt som till andra gymnasieutbildningar. Ange även profil.

Ansökningskod: IMVNB profil Maskinförare, Maskinmekaniker, Djurskötare, Djurskötare special, Hästskötare, Djurvårdare eller Hund

Yrkesintroduktion (endast i mån av plats)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du kan få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för att komma ut på arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram. Du kan både läsa ämnen från grundskolan och ämnen från naturbruksprogrammet. Du får möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Även om du kommer från grundsärskolan kan du söka till yrkesintroduktion.

Ansökan sker inte på webben. Om du vill komma till oss, men inte blir behörig till Programinriktat individuellt val så kontaktar du din SYV. Tillsammans gör ni en ansökan till oss där kommunen även bifogar ett förslag till överenskommelse mellan oss och din hemkommun. Vi kommer sedan att träffa dig och anhörig (eller SYV på skolan) innan beslut om skolstart, för att diskutera hur du vill och bedöms kunna klara av utbildningen.