Utbildningar

Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram i gymnasieskolan. Ett yrkesprogram ska leda till en yrkesexamen, men det kan också ge dig högskolebehörighet.

Vi har följande profiler:
Lantbruk: djurskötare, djurskötare special, maskin
Hästhållning: hästhållning
Djur: djurvård, hund

Du kan välja kurser så att du får högskolebehörighet och med det en bra grund till fortsatta studier på universitet eller högskola. Många elever som gått på ett naturbruksgymnasium läser vidare till lantmästare, hippolog, landskapsingenjör, agronom, veterinär eller djursjukskötare.

På samtliga profiler kan du också få naturvetenskaplig behörighet genom att välja till kurser med kemi, fysik och matematik. För dig som inte är behörig till ett yrkesprogram erbjuder vi introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Läs mer om våra övriga utbildningar