Utbildningar

Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram i gymnasieskolan. Ett yrkesprogram ska leda till en yrkesexamen, men det kan också ge dig högskolebehörighet.

Vi har följande profiler:
Lantbruk: lantbruksdjur, maskin
Hästhållning: hästhållning
Djur: djurvård, hund, djur special

Kurser som ger högskolebehörighet ingår för alla med det är du som elever som väljer om dessa kurser ska ligga kvar i din studieplan. Många elever som gått på ett naturbruksgymnasium läser vidare till lantmästare, hippolog, landskapsingenjör, agronom, veterinär eller djursjukskötare.

På samtliga profiler kan du också få naturvetenskaplig behörighet genom att välja till kurser med kemi, fysik och matematik. För dig som inte är behörig till ett yrkesprogram erbjuder vi Introduktionsprogrammet, Programinriktat val (IM-V).

Läs mer om våra övriga utbildningar