Naturbruksskola i 100 år

På Strömma egendom i Sätila började Sätila lantmannaskola sin verksamhet den 11 november 1918 och Sätila lanthushållsskola den 2 maj 1919. Skolan tillkom på initiativ av en grupp människor i bygden och drevs under de första åren i något slags stiftelseform med ekonomiskt bidrag från stat, landsting och kommun samt bidrag från den lokala Setheliska stiftelsen. Älvsborgs läns Landsting och senare Västra Götalandsregionen ägde skolan från 1925 tills den såldes 1 juli 2016 till Hushållningssällskapet Sjuhärad.

1966 ändras skolans namn till Strömma lantbruks- och lanthushållsskola och senare till Strömma Naturbruksgymnasium. Skolan har alltid haft lätt att rekrytera elever och under 70-talet fanns det upp till 5 sökande per plats till den dåvarande 2-åriga jordbrukslinjen. 1992 startade den 3-åriga Naturbrukslinjen med inriktningarna jordbruk, hästhållning, djurvård och vattenbruk.

Regionen har under senare år rustat upp Strömma till en modern skola med fina lokaler för boende, undervisning och övningar. Miljöprofilen förstärks genom egna anläggningar för vind- och vattenkraftverk samt biobränslepannor.