Det är du som väljer

Du väljer oss om du vill utveckla dina intressen och kunskaper inom natur, djur och teknik.

Det finns mycket att välja bland och vi vill ge dig möjlighet att välja efter hand som du får mer kunskap.

Du kan välja inriktning Lantbruk, Hästhållning eller Djur. Inom dessa finns det olika profiler; Lantbruk har maskinförare, maskinmekaniker, djurskötare och djurskötare special. Hästhållning har profilen hästskötare och Djur har profilen Djurvårdare eller Hund. När vi tillsammans gör upp din studieplan diskuterar vi även dina mål efter skolan och vilka kurser du bör välja. Det finns fem olika spår:

  • Yrkesexamen med naturvetenskaplig behörighet så att du kan komma in på t.ex. biolog-, agronom- eller veterinärutbildning
  • Yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet så du kan komma in på t.ex. hippolog-, djursjukskötar- eller lantmästarutbildning
  • Yrkesexamen för att direkt få ett arbete
  • Programinriktat individuellt val där du följer klassen med din inriktning
  • Yrkesintroduktion. Vi träffar dig innan skolan startar och kommer överens om vilka förutsättningar som gäller om du ska kunna gå här.

Läs mer om kursutbudet här.