Internat/Fritid

Internat/Fritid

Fritids facebook

Du som har långt till skolan har möjlighet att söka boende på vårt internat.

Bor du på vårt internat får du, med stöd av vår fritidspersonal, ta ansvar för ditt eget boende under veckorna. Det finns fritidsledare på plats utanför skoltid hela veckan. Det finns jour även nattetid.

På internatet finns wifi

Skolan har även ett begränsat antal platser för dig som vill ha med egen häst, liksom hundgårdar om du är intresserad av att ta med din hund.

Via CSN ansöker du om inackorderingsbidrag, se www.csn.se. Kontakta skolan/rektor om du får avslag på din ansökan om inackorderingsbidrag så ska vi hjälpa dig!  Till vänster ser du vad det kostar att bo och äta hos oss.

Internatets regler