Elevboende/Fritid

Elevboende/Fritid

Du som har långt till skolan har möjlighet att söka boende på vårt elevboende. Via CSN ansöker du om inackorderingsbidrag, se www.csn.se. Kontakta skolan eller rektor om du får avslag på din ansökan om inackorderingsbidrag, så hjälper vi dig! Till vänster ser du vad det kostar att bo och äta hos oss.

Bor du på vårt elevboende får du, med stöd av vår fritidspersonal, ta ansvar för ditt eget boende under veckorna. Det finns fritidsledare på plats utanför skoltid hela veckan och det finns jour även nattetid. Det finns wifi på elevboendet.

Läs igenom elevboendets regler innan du bestämmer dig!

Här är Fritids en egen Facebookgrupp.

Skolan har även ett begränsat antal platser för dig som vill ha med egen häst. Det finns även hundgårdar om du är intresserad av att ta med din hund.