Egna djur på skolan

Det finns möjlighet att ta med egna djur till skolan med vissa undantag. Ansökan om detta görs på plats när läsåret börjar. Inga djur är med på skolan de första veckorna.

Vi förbehåller oss rätten att neka på grund av platsbrist eller andra orsaker.

Vill du ta med din häst kontaktar du stallpersonalen för mer information och ansökan. Efter godkänd ansökan är hästen välkommen från 1 september.

Kostnaden är 3000 kr/månad för boxplats, lösdrift 2200 kr/månad. Helgtjänst ingår.
I priset ingår grovfoder, strö, hagar och tillgång till ridhus.

Priserna uppdateras inför varje läsår

Det finns begränsad möjlighet för dig att ta med egen hund eller sällskapsdjur. Alla hundar är i hundgårdar under skoldagen och det måste din hund klara.

Ansökan görs i augusti på plats på skolan. Vi förbehåller oss rätten att neka på grund av platsbrist eller annan anledning.

Kostnaden är 1000 kronor per termin för hund. Goda träningsmöjligheter för hundar finns.

Priserna gäller läsåret 2022-2023.

Regler för hund på skolan:

  • Elever som läser Djurvård har företräde.
  • Innan ansökan kan godkännas ska intervju ske där även hunden närvarar.
  • Alla hundar ska vara i hundgård, antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Hunden måste vara trygg i detta.
  • Hunden måste klara av miljön som blir när många, både elever och hundar, bor i samma hus.
  • Alla hundar ska ha gällande vaccinationer.
  • Alla hundar måste vara försäkrade.
  • Inga hundar under 1 år får bo på internatet.
  • Strikt djurägaransvar råder och alla övriga lagar kring hund och hundägarskap.
  • Alla som har hund på internatet kallas regelbundet till obligatoriska möten.
  • Om det, av någon orsak, inte fungerar kan Strömma Naturbrukscentrum besluta att hunden inte längre får bo på internatet.