Egna djur på skolan

Det finns möjlighet att ta med egna djur till skolan med vissa undantag. Ansökan om detta görs på plats när läsåret börjar. Inga djur är med på skolan de första veckorna.

Vi förbehåller oss rätten att neka på grund av platsbrist eller andra orsaker.

Vill du ta med din häst kontaktar du stallpersonalen för mer information och ansökan. Efter godkänd ansökan är hästen välkommen från 1 september.

Kostnaden är 2800 kr/månad för boxplats, lösdrift 2000 kr/månad. Helgtjänst ingår.
I priset ingår grovfoder, strö, hagar och tillgång till ridhus.

Priserna gäller läsåret 2020-2021.

Det finns begränsad möjlighet för dig att ta med egen hund eller sällskapsdjur. Alla hundar är i hundgårdar under skoldagen och det måste din hund klara.

Ansökan görs i augusti på plats på skolan. Vi förbehåller oss rätten att neka på grund av platsbrist eller annan anledning.

Kostnaden är 1000 kronor per termin för hund och 500 kronor per termin för andra sällskapsdjur. Goda träningsmöjligheter för hundar finns.

Priserna gäller läsåret 2020-2021.

Regler och ansökningsblankett: Hund på internatet