Egna djur på skolan

Det finns möjligheter att ta med egna djur till skolan, med vissa undantag.
Ansökan om detta görs på plats när läsåret börjar. Inga djur är med på skolan de första veckorna.

Vi förbehåller oss rätten att neka pga platsbrist eller andra orsaker.

För häst eller övriga djur se menyn till vänster.

Vill Du med din häst kontaktar du stallpersonalen, Sandra (Camilla) eller Jill för mer information och ansökan.

Efter godkänd ansökan är hästen välkommen från 1 september

Kostnaden är 2800 kr/månad för boxplats, lösdrift 2000 kr/månad. Helgtjänst ingår.
I priset ingår grovfoder, strö, hagar och tillgång till ridhus.

Priserna gäller läsåret 2020-2021

Det finns en begränsad möjlighet för dig att ta med egen hund/sällskapsdjur. Alla hundar är i hundgårdar under skoldagen.

Ansökan görs i augusti på plats på skolan. Vi förbehåller oss rätten att neka pga platsbrist eller annan anledning.

Kostnaden är 1000 kronor per termin för hund och 500 kronor per termin för andra sällskapsdjur. Goda träningsmöjligheter för hundar finna.

Priserna gäller läsåret 2020-2021.

Regler och ansökningsblankett: Hund på internatet