Arbetsmarknadsutbildningar

Yrkesutbildningar för dig som vill in på arbetsmarknader inom våra områden.

Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen syftar till att öka dina möjligheter att få ett arbete eller starta eget företag. Kontakta arbetsförmedlingen om du har intresse av utbildning inom våra profilområden, maskiner, lantbruksdjur, hästar eller sällskapsdjur. Om tillräckligt många visar intresse kommer vi att genomföra väl anpassade utbildningar.