Fritid

Vi finns på skolan på kvällar och nätter

Internat och fritid

Anna Berggren
0301-475 05, 076-309 63 88
mailto:anna.berggren@strommanaturbruk.se

Hunor Thurman/Emil Björklund
0301-475 04, 076-308 68 67
mailto:hunor.thurman@strommanaturbruk.se

 

Journummer 0301-475 45