Fritid

Vi finns på skolan på kvällar och nätter

Internat och fritid

Johanna Mistander
0301-475 05, 076-309 63 88
johanna.mistander@strommanaturbruk.se

Jennie Börbrink
0301-475 04, 076-308 68 67
jennie.borbrink@strommanaturbruk.se

 

Journummer 0301-475 45