Huvudman

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Telefon: 0325-61 86 00
Besöksadress: Rådde Gård 1, 514 52  Länghem
Postadress: Box 5007, 541 05  Länghem

VD
Margareta Helander
0325-61 86 41, 070-356 55 30
margareta.helander@radgivarna.nu

 

Ordförande
Claes-Göran Claesson
070-347 19 05
claes-goran.claesson@hushallningssallskapet.se