Djurvårdare

Tänker Du dig ett arbete på djursjukhus, djurpark, kennel eller i en zooaffär?

På djurvårdsinriktningen får du en bred utbildning om djur av många olika slag. Du lär dig om skötsel, utfodring, hälsa samt en massa praktiska saker om hur man skapar bra miljöer där djuren får utöva sitt naturliga beteende.

På skolan finns fina djurhus med många olika djur som du får arbeta med. Du kan ta med dig din egen hund som du kan träna under lärares ledning och på egen hand.

Beroende på hur du väljer kurser kan du skaffa behörighet så att du senare kan arbeta som djurvårdare, djursjukskötare, veterinär, zoolog, biolog mm.